2013-02-15

Эмээлт хазаарт морийг
Сэтгэлдээ..
Эзэнтэй нь багтаааж чадах зориг Бүсгүйнх....

No comments:

Post a Comment