2014-03-17

Сонголт үгүй...

Юуны төлөө, хэрхэн яаж амьдрах... Энэ бүхэн түүний мэдэлд үгүй ч тэр одоо л өнгөрснөөс ухааран ирээдүйд хэрхэхээ шийдэн ядах одоо цаг... Хувь тавиланд, хүч эрчинд, мууд бас сайнд дуу үгүй татагдан татагдсаар. Мөн чиг алсарсаар... Сонголт үгүй дор

No comments:

Post a Comment