2012-06-01

Уруулаан будаад ч ягаарахаан байж
Урвасан болохоор тэр...
Хайраас...

No comments:

Post a Comment