2012-06-11

 "Чонон сүлд" романыг уншчихаад бичиж байжээ.

Салхи залгилж
Талаа манасан
Хөх чоно, хэлмэгдсэн....  Г. Баярцэцэг 2011-07-19


No comments:

Post a Comment