2012-07-31

Өнөөдөр маргаашийг бүтээнэ... Тиймээс өнөөдөр жаргалтайгаар тэмц... энэ миний нэрийн хуудасны үг. Шинэ сар эхлэж байна. Энэ сар ажил амьдралд минь ямархан тохиол учрал өрнүүлэхийг таашгүй ч Өнөөдрөөрөө жаргалтай байж үйл, үр бүхнээ зөв байлгахыг хичээнээ. Та ч бас төгөлдөр жаргалтай байгаарай. Г.Бондууш

No comments:

Post a Comment