2012-03-15

Хайку

Намайг хайрласан
Түүний минь сэтгэл...
 Хамгийн яруу бүхэн...

1 comment: