2012-12-12

амраг минь тэнд амраг эрнэ
алсхан байхын амт...
"ийм" гэж үү?!

No comments:

Post a Comment